Ürün Geliştirme

  • MES Elektromekanik Döküm’de Kullanılan Mühendislik Yazılımları
  • MAGMASOFT KATILAŞTIRMA SİMÜLASYONU
  • SOLIDWORKS & SOLIDCAM
  • AUTOCAD & INVERTOR
  • Veri Transfer Dosyaları
  • IGES, STEP, PARASOLID (3D) • DXF, DWG, PRT (2D)