Üretim Hattı

Deutsch English
Üretim Hattımız

MES Elektromekanik Döküm A.Ş. 2002 yılında Esenyurt - Kıraç’ta YILMAZ Şirketler Grubu’nun ihtiyaçları ile ülkemiz ve dünyadaki döküm ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.Grubun içerisinde Yılmaz Redüktör A.Ş. ve ELK Motor A.Ş. firmaları bulunmakta olup, firma 2014 yılına kadar sadece içe kapalı grubun ihtiyaçları çerçevesinde hareket etmiştir. 2007 yılı sonrası başlayan yeni yatırımlar ile Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde, 101.000 m2 açık alanda 42.000 m2 kapalı alana sahip fabrikası kurulmuştur.

Pik-Sfero ve Bronz döküm yapan Mes Elektromekanik Döküm A.Ş ISO 9001-2015 kalite belgesiyle beraber 50.000 ton /yıl üretim kapasitesine sahiptir.

Ergitme Bölümünde 6000 Kg / 2000 Kg / 1500 Kg / 500 Kg kapasiteli Inductotherm dual-track Indüksiyon Ocakları tesis edilmiştir. 

Künkel-Wagner, Sinto Otomatik Kalıplama Hatları ve Reçineli Kalıplama Hatlarına sahiptir.

Amin gazlı soğuk kutu Maça (8 ünite) ve Shell kabuk maça (3 ünite) prosesi ile günlük 40 ton maça üretebilme kapasitesine sahiptir.

PİK - SFERO - BRONZ DÖKÜM

Sfero Döküm (Küresel Grafitli Dökme Demir)
TSE 1563 (DIN EN1563)Standardına uygun olarak üretilen sfero döküm kaliteleri:

 • EN-GJS 400-15 ve EN-GJS 400-18 LT
 • EN-GJS 500-7
 • EN-GJS 600-3
 • EN-GJS 700-2
 • EN-GJS 800-900-2

Pik Döküm (Lamel Grafitli Dökme Demir)
TSE EN 1561 (DIN EN1561)Standardına uygun olarak üretilen pik döküm kaliteleri:

 • EN-GJL-150
 • EN-GJL-200
 • EN-GJL-250
 • EN-GJL-300

Bronz Döküm
DIN 1705 standardına uygun olarak G-CuSn12Ni alaşımı ile dişli taslak dökümü bimetal olarak kokil kalıpta yapılmaktadır.

Ergitme Hattı

Kendi kalite birimimiz tarafından uygunluğu test edilerek onaylanan hammaddeler, hammadde stok sahamızdan, dijital ekranlı kantar özelliğine sahip 16 tonluk 2 adet manyetik vinç ile ocak şarj yükleme arabalarına alınır ve ergitme prosesinin ilk adımı başlar. 

Kalite standartlarına ve müşterimizin talep ettiği özelliklerin uygunluğunu garanti altına almak için, döküm prosesi boyunca ergimiş metalin sıcaklığı ve kimyasal analizi kontrol edilir. 

Ünite 1
3200 KW Dual Track 6 Ton/ Pota Ergitme Kapasiteli
Ünite 2
350 KW Dual Track 500 Kg/ Pota Ergitme Kapasiteli
Ünite 3
1250 KW Dual Track 2 Ton/ Pota Ergitme Kapasiteli
Ünite 4
1000 KW Dual Track 1,5 Ton/ Pota Ergitme Kapasiteli

Ergitme Bölümünde Kullanılan Ekipmanlar

Kalıplama Hattı

Metalin şekillenme yolculuğu kalıplama hattında devam eder. MES Döküm’de sentetik yaş kumla çalışan iki adet otomatik yatay kalıplama hattı ve bir adet reçineli kalıplama hattı bulunmaktadır. Otomatik kalıplama hatlarının çalışma prensipleri benzer olmakla beraber boyut ve kalıp ağırlık kapasiteleri yönünden ayrılmaktadırlar. KÜNKEL WAGNER kalıplama hattı, SINTO FBO III kalıplama hattına göre daha büyük ve daha ağır parçaların üretimine olanak sağlarken, reçineli kalıplama hattı, otomatik kalıplama hatlarında dökülemeyen yüksek ağırlıklı ve büyük boyutlu parçaların üretimine olanak sağlamaktadır.

Hat 1: KÜNKEL WAGNER
Hat 1: KÜNKEL WAGNER
 • Derece Boyutları
  1000x800 x (350/350)mm
 • Hat Hızı
  80 derece/saat
 • Soğutma Tüneli
  2 Saat
Hat 2: SINTO FBO III
Hat 2: SINTO FBO III
 • Derece Boyutları
  600 x 500 x (250/250)mm
 • Hat Hızı
  120 derece/saat
 • Soğutma Tüneli
  2 Saat
REÇİNE KALIPLAMA: OMEGA SYSTEM – NO BAKE PROCESS
REÇİNE KALIPLAMA: OMEGA SYSTEM – NO BAKE PROCESS
 • Derece Boyutları
  2000 x 1400 x (500/500)mm
 • OMEGA Spartan III Mixer
  35 ton/saat
 • OMEGA Mekanik Kum Reklamasyon Sistemi
  12 Ton/saat
Döküm Kumu Hazırlama
Döküm Kumu Hazırlama

Sentetik yaş kumla çalışan kalıplama hatlarındaki kum, sürekli çevrim halindedir. Kalıplama hatlarında dönen kum, Simpson Kum Soğutucusunda soğutularak silolarda depolanmaktadır. Kalıplama hatlarının istediği kalitedeki kum, otomatik mikserlerde bentonit, kömür tozu ve su ile belli oranlarda karıştırılarak kalıplamaya hazır hale getirilir. Mikserden kalıplama makinaları kum haznesine gönderilen kum, belli bir basınç altında sıkıştırılarak modelin negatif şeklini alması sağlanır.

Kaliteli bir döküm için kalıplama kum kalitesi çok önemlidir ve kum özellikleri sürekli kontrol altında tutulmalıdır. MES Döküm kum hazırlama sistemindeki Hartley Cihazı, kalıplama hatlarına giden kumu istenilen kalite limitleri içinde tutmaktadır. Kum laboratuvarında yapılan günlük testler ile aşağıdaki özellikler sürekli olarak izlenmektedir.

 • Yaş ve kuru mukavemet;
 • Kompaktabilite;
 • Nem miktarı;
 • Gaz gerçirgenliği;
 • Yanma kaybı;
 • Aktif ve Toplam kil miktarı;
 • Tane inceliği ve dağılımı

Kum Tesisi Ekipmanları 

KÜNKEL WAGNER KUM HAZIRLAMA MİKSERİ 
4 Ton/batch – 90 Ton/saat kum hazırlama kapasitesi 

SINTO FBO II KUM HAZIRLAMA MİKSERİ 
3 Ton/batch – 60 Ton/saat kum hazırlama kapasitesi 

SIMPSON KUM SOĞUTUCU 
100 ton/saat kum soğutma kapasitesi 

HARTLEY KUM TEST CİHAZI 
Kompaktabilite ve yaş basma mukavemet ölçümü ile su ve bentonit ilavelerinin otomatik ayarı 

Maça Hattı

Maçalar, parça içindeki boşluk ve deliklerin çıkarılması amacı ile kalıp içine yerleştirilir. Kalıptaki diğer bölgelere göre daha fazla ergimiş metal ile temas ettiği için yüksek mekanik özellik ve yüksek sıcaklığa dayanım gösterecek şekilde kum ve bağlayıcı karışımından hazırlanır. 

Maça kumu organik veya inorganik bağlayıcılar ile silis kumunun belirli bir oranda karıştırılmasıyla elde edilir. Maça kumuna istenilen formun maça sandıklarıyla verilmesinden sonra gaz verme, pişirme veya belirli bir zamanla kendiliğinden oluşan kimyasal reaksiyon sonucundaki sertleşmeyle üretilirler. 

Üretim için istenen maça özellikleri; 

Bu özelliklere sahip maçalar MES Döküm bünyesinde soğuk maça (cold-box), kabuk maça (shell) ve CO2 yöntemleri kullanılarak üretilmektedir. 

Cold – Box Maça Üretimi
Cold – Box Maça Üretimi

LMA 60 lt. 
LMA 25 lt. 
PROTEK 40 lt.
PROTEK 25 lt. 
FAZ 12 lt. 
FAZ 10 lt. 

Shell Maça Makinaları
Shell Maça Makinaları

BİLGE 25 lt.
ŞENER 15 lt.
ŞENER 10 lt.

MES Döküm maça bölümünde 100 gr. ağırlığından 200 kg ağırlığa kadar maçalar seri şekilde üretilmektedir.

Maça bölümünde ağırlıklı olarak Cold-box sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde çalışan makinalardan emilen atık amin gazı, amin gazı yıkama ünitesinde çökeltilerek insan sağlığına ve doğaya zararları engellenmektedir.

Makine boyutlarına uygun olmayan ya da az adetli işler için CO2 yöntemiyle maça üretimi yapılır.

Tasarım olarak ince kesitli maçalar, kabuk maça (shell) yöntemi ile üretilir.

Maça yüzeyinin sıvı metale karşı direncini yükseltmek için özel refrakter boyalar kullanılır. Refrakter boyalar su ve alkol bazlı olarak maça yüzeyine daldırma, yıkama yada püskürtme tekniğiyle uygulanır. Su bazlı boya ile boyanan maçalar maça kurutma fırınında kurutulur. 

Final İşlemleri
Kumlama

Kumlama

Kumlama bölümünde kalıplama hatları sarsaklarından gelen kumlu dökümler çelik bilya püskürtülerek temizlenir. Ayrıca taşlama sonrası taşlama izlerini kaldırmak ve görsellik için 2. Kumlama yapılır.

Kumlama Makinaları 

 • Endümak Kontinü Askılı Kumlama Makinesi 8.000 kg/saat
 • Endümak Askılı Kumlama Makinesi 2.500 kg/şarj 
 • Endümak Askılı Kumlama Makinesi 1.000 kg/şarj 
 • Satmak Manuel İç Kumlama Makinesi
Taşlama

Taşlama

Döküm parçaların model ayrım yüzeyleri, maça birleşim yerleri, yolluk ve besleyici girişlerinin taşlanması bu bölümde yapılmaktadır.

 • PS Auto Grinding 400 TTi CNC Taşlama Makinesi
 • PS Auto Grinding 400 Si CNC Taşlama Makinesi
 • Sabit Taşlama Tezgahı
 • Manuel Taşlama İstasyonları
Astar Boyama

Astar Boyama

Döküm parçalar, müşteri şartnamelerine uygun olarak astar boya uygulanmaktadır. Astar boya uygulama prosesi daldırma ve püskürtme olarak yapılmaktadır.

Teklif Talebi

Çerezler Hakkında Bilgi

Ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Çerez Aydınlatma Metni ’ni okuyabilirsiniz.